Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajanaYritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana on ELY- keskuksen rahoittama RSYP:n ja BusinessOulun yhteistyönä toteutettava hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen yritysten valmiuksia päästä mukaan suuriin kansainvälisiin hankkeisiin, joista lähitulevaisuudessa merkittävin on Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikivenniemelle.

Hankkeen kautta yrityksille hankitaan ja välitetään tietoa tulevien suurhankkeiden tarjoamista mahdollisuuksista ja toimittajiin kohdistuvista vaatimuksista. Toisaalta hankkeen kautta luotujen kontaktien kautta välitetään tietoa alueen yritysten osaamisesta suurhankkeiden toteuttajien suuntaan.
Käytännön toimenpiteinä yrityksille järjestetään yleisiä infotilaisuuksia, joissa tiedotetaan tulevien suurhankkeiden aikatauluista ja toimitusketjujen muodostumisesta. Yritysten nykytilan ja päätoimittajien asettamien vaatimusten pohjalta järjestetään erityyppisiä valmennuksia dokumentaatioon, verkostoitumiseen ja alihankkijoiden auditointimenettelyihin liittyen.
Hankkeen kautta toteutettavat valmennukset antavat lähtökohdat yrityskohtaisille kehitystoimenpiteille, joihin paikallisilla elinkeinotoimijoilla on tarjota tuettuja asiantuntijapalveluita tarvittavien kehityshankkeiden toteutukseen.

Hanke on päättynyt 31.8.2014.

Raahen seudun yrityspalvelut, BusinessOulu ja FinNuclear ry yhteistyöhön

15.5.2012 allekirjoitettiin yhteistyösopimus, jonka osapuolet: BusinessOulu, Raahen seudun yrityspalvelut ja FinNuclear ry tulevat toimimaan yhteistyössä ydinvoima-alalle suuntaavien yritysten valmiuksien parantamiseksi Pohjois- Suomessa. Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien ja valmennusten sisältö, kohderyhmät ja aikataulut suunnitellaan yhdessä sopijapuolten kesken. Tilaisuuksista ja valmennuksista tiedottaminen ja muut käytännön järjestelyt hoituvat paikallisin voimin BusinessOulun ja Raahen seudun yrityspalvelujen Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana- hankkeen kautta. FinNuclear vastaa asiantuntijaverkostonsa avulla koulutusten ja tiedottamisen sisällöstä. Yhteistyö FinNuclear ry:n kanssa avaa alueen yrityksille mahdollisuuden toimia ydinvoima-alalla myös kansainvälisillä markkinoilla.

FinNuclear ry:n sivuille

""""

""