Julkiset tuet


Tiedotamme yrityksille julkisten rahoittajien, mm. ELY-keskuksen ja Nouseva rannikkoseutu ry:n palveluista. Kartoitamme julkisen tuen käyttömahdollisuudet yritystoiminnan alussa sekä yritysten kehittämis- ja investointihankkeissa. Avustamme yrityksiä hankesuunnitelmien ja -hakemusten laadinnassa. Neuvomme yrityksiä hankkeiden toteutusaikana esimerkiksi kilpailutus- ja maksatusasioissa.


Rahoitus


Analysoimme aloittavien ja toiminnassa olevien yritysten taloudellista tilannetta ja rahoitustarpeita. Laadimme laskelmia ja suunnitelmia erilaisiin investointi-, maksuvalmius- ja muutostarpeisiin. Neuvomme rahoituksen hakemisessa ja teemme pientuotelausuntoja Finnvera Oyj:lle. Pyrimme luomaan yhteyden yrityksen ja mahdollisten rahoittajien välille. Opastamme rahoittajille ja sijoittajille suunnatun esitysmateriaalin laatimisessa.

Yhteystiedot:

Jussi Kemilä
yrityskehittäjä
p. 040 830 3018
jussi.kemila(at)raahe.fi

Riitta Palosaari

yrityskoordinaattori
p. 040 830 3198
riitta.palosaari(at)raahe.fi