Offentliga stöd

Vi informerar företagen om tjänster som erbjuds av offentliga finansiärer, som t.ex. ELY-centralen och Nouseva rannikkoseutu ry. Vi kartlägger möjligheterna att använda offentligt stöd i början av företagsverksamheten samt i företagens utvecklings- och investeringsprojekt. Vi hjälper företag att upprätta projektplaner och -ansökningar. Vi ger företag råd i t.ex. konkurrensutsättnings- och betalningsfrågor när de genomför projekt.

Finansiering

Vi analyserar den ekonomiska situationen och finansieringsbehoven hos nystartade och etablerade företag. Vi upprättar kalkyler och planer för olika investerings-, likviditets- och ändringsbehov. Vi ger råd om ansökan om finansiering och lämnar utlåtanden om småprodukter till Finnvera Abp. Vi strävar efter att skapa en kontakt mellan företaget och eventuella finansiärer. Vi visar hur man skapar presentationsmaterial riktat till finansiärer och placerare.
Länk till Företags-Finlands tjänstekoncept, där man fokuserar på att utveckla personalens kunskaper och företagets verksamhet, utvecklar produkter och tjänster samt expanderar företaget.

Mer information:

Jussi Kemilä
Företagsutvecklingschef
rådgivning till uppstartande företag
tfn +358 40 830 3018
jussi.kemila(at)raahe.fi