Förändringar i företaget

Vi ger råd om ändring av företagsform och vid ägarbyte. Vi letar fram offentliga och privata expertkontakter som företaget kan behöva. Vi skaffar fram bidragsstödda experttjänster efter företagets behov.

Samarbete

Vi erbjuder regionens företag en lättillgänglig kontaktyta till hela nätverket av företagstjänster (skatteförvaltningen, tillståndsmyndigheter, finansiärer, arbets- och näringsbyrån, läroanstalter och utvecklingsorganisationer). Vi samordnar företagsmentorverksamheten i Brahestadsregionen och strävar efter att hitta erfarna mentorer och samarbetspartners till företagen för att hjälpa dem i svåra situationer. Vi anordnar bransch- och temaspecifika seminarier och evenemang kring aktuella frågor.
Företags-Finlands anvisningar för ett lyckat ägarbyte.

Mer information:


Jussi Kemilä
Företagsutvecklingschef
rådgivning till uppstartande företag
tfn +358 40 830 3018
jussi.kemila(at)raahe.fi