Uppgifter och syfte

Brahestadsregionens företagstjänster hjälper företag i regionen och personer som planerar att starta företag i regionen genom att erbjuda all slags information och hjälp. Företagstjänsterna ger råd om bl.a. hur man startar, utvecklar och finansierar ett företag och hur man byter ägare. Vi informerar också vilka lokaler som är tillgängliga i Brahestadsregionen.

Företagstjänsterna består av fyra olika tjänstekoncept
- rådgivningstjänster
- utvecklingsprojekt
- utveckling av samarbetsnätverk
- lokaltjänster.

Företagstjänsterna erbjuder dessutom en rad olika specialtjänster, som bl.a. företagsmentorverksamhet, informationsbanken Företagstolken, en karta över regionens internationella kontakter och vuxenutbildningstjänsten Opintori. Företagstjänsterna genomför även olika kort- och långsiktiga utvecklingsarbeten med hjälp av olika finansieringskanaler.

Tjänsterna är i regel kostnadsfria för företag.

Företagstjänsterna ingår i Brahestadregionens utvecklingscentrals verksamhet. Idén bakom Brahestadsregionens företagstjänster är att främja uppkomsten av företag samt deras tillväxt och konkurrenskraft och därigenom öka välmåendet i hela Brahestadsregionen.

Brahestads stad och Pyhäjoki och Siikajoki kommuner är verksamhetens huvudsakliga finansiärer.