Raahen seudun teollisuusmatkailussa suuret mahdollisuudet

Veden äärellä – hanke avaa uuden kappaleen Raahen seudun matkailun potentiaalin hyödyntämisessä, kun teollisuusmatkailun kehittäminen alkaa. Yhteistyökumppanina toimii Nuotio Digital Oy, joka on tehnyt vastaavaa kehittämistyötä mm. kotipaikkakunnallaan Kemissä.

Teollisuuskaupunki Raahe on rakentunut insinööriosaamisen ja raskaan teräs- ja konepajateollisuuden perustalle. 

Siikajoella suuri osa identiteettiä pohjaa teollisuuden perinteelle ja ketterälle huipputeknologialle. Pyhäjoelle tuleva nykyaikainen ydinvoimala vahvistaa kuvaa alueesta elinvoimaisena teollisuuskeskittymänä. Seudun läpi kulkevat ja tänne saapuvat matkailijat ovat sekä työ- että vapaa-ajan kautta kosketuksissa seudulla tuotettuihin palveluihin, olivatpa ne majoitusta, ravintoloita ja kahviloita, vähittäiskauppaa tai ohjelmapalveluita.

Teollisuuden ja matkailun yhdistäminen on luonnollinen jatkumo

Jatkumo syntyy, kun alueen vetovoimatekijöinä nähdään aluetta rakentavat elementit kuten teollisuus, tuotantolaitokset ja niiden kulttuuriperintö. Kun raahelainen, pyhäjokinen ja siikajokinen oivaltaa, että oma osaaminen voikin kiinnostaa ulkopuolisia, lähtee oikeanlainen ajatusleikki pyörimään.

Luomisen ja löytämisen iloa, elämyksellisyyden ainesosia

Teollisuusmatkailussa on kaikki mahdollisuudet löytää se tekeminen, kokeminen ja ilmiöiden havainnollistaminen ja ymmärtäminen, mitkä esiintyvät esim. taide- tai luontomatkailutuotteissa. Tällöin matkailijat tai vaikka koululaiset pääsevät omin käsin tekemään jotain, joka on alueelle ja paikkakunnalle ominaista. Asiakkaana voi olla myös asiantuntijoita, tuolloin mukana kulkee usein termi Technical Visit.

Historia, nykyisyys ja tulevaisuus lyövät kättä keskenään

Kuva entisajan Raahesta ja seudusta rakentuu sujuvasti tarinankerronnan kautta mm. laivanvarustamisen ja kansainvälisenkin kaupankäynnin ympärille. Kuva tämän päivän seudusta piirtyy uudenlaisen yrittäjyyden ja osaamisen ympärille. Tulevaisuuden Raahen seutu hyppää mukaan kaikkia osapuolia palvelevan Pyhäjoen ydinvoimalan vierailukeskuksen ja huipputrendikkään kiertotalouden mukaan.

Teollisuusmatkailu on myös pienten toimijoiden mahdollisuus

Kun teollisuutta tarkastellaan matkailun näkökulmasta, se avaa uusia mahdollisuuksia ja innovatiivista yrittäjyyttä. Perinteisiä työmenetelmiä käyttävästä käsityöläisestä tuleekin matkailupalveluiden tuottaja. Mainostoimisto ostaakin matkanjärjestäjälisenssin ja alkaa myydä ja markkinoida tuotteita verkkokaupassa. Uuden taksilain mahdollistamana naapuri vuokraa minibussia ja tarjoaa palveluitaan teollisuusmatkailun kiertoajeluiden operoijana. Eläköitynyt teollisuuden työntekijä muuntautuukin itselleen tuttua teollisuusympäristöä esitteleväksi matkaoppaaksi ja niin edelleen. Tarinat rikastuvat ja teollisuus ja sen kulttuuriperintö sekä palvelualana tunnettu matkailu ovatkin yllättäen saumattomassa yhteistyössä keskenään.

Infotilaisuus teemalla Mitä on teollisuusmatkailu

Veden äärellä hanke ja Nuotio Digital järjestää teollisuusmatkailun infotilaisuuden 3.4.2019 klo 15-18. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 27.3. mennessä: bit.ly/2C5iEAD Ennen tilaisuutta toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi avoimeen kyselyyn, johon löytyy linkki sivulta  www.visitraahe.fi/matkailun-kehittaminen Teollisuusmatkailu.

Lisätietodot:

Hanna-Leena Korhonen, matkailupäällikkö Veden äärellä –hanke

hanna-leena.korhonen@raahe.fi

Veden äärellä Facebook www.facebook.com/vedenaarella/