Alueellisia resurssivirtoja koskeva selvitys

Pohjois-Pohjanmaan alueellisia resurssivirtoja koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen laativat Ramboll Finland Oy ja Luonnonvarakeskus. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hankkeessa on selvitetty alueen materiaalitase, resurssivirtojen vaikutukset aluetalouteen ja ympäristöön sekä tunnistettu keinoja parantaa alueen resurssitehokkuutta. Energiatoimialalta on laadittu Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen ja tuulivoimarakentamisen vaikutuksia koskevat case-tarkastelut. Selvitys ja loppuseminaarin 11.4. esitysaineisto löytyvät oheisesta linkistä:


https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/pohjois-pohjanmaan_alueelliset_resurssivirrat