Suurhankkeet ja niihin valmistautuminen

Tälle sivustolle on koottu tietoa Raahen seutukunnan alueella sekä lähialueilla toteutettavista suurhankkeista sekä alueella käynnissä olevista toimenpiteistä niihin liityen.

Tapahtumakalenteriin kootaan tietoa eri yhteistyötoimijoiden järjestämistä ajankohtaisista tilaisuuksista ja linkit -osiosta löytyy hyödyllisiä linkkejä sähköisiin portaaleihin sekä yhteistyökumppaneiden sivustoille.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentaminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle on Suomen suurimpia teollisia investointeja, joka vaatii alueen julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta vahvaa yhteistyötä sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntarajat ylittävää toimintatapaa. Alueelle Hanhikivi 1 -projekti on valtava haaste, mutta hyvin hoidettuna myös suuri mahdollisuus. Lisää aiheesta löytyy sivuston ydinvoima osiosta.

Suurhankkeen ammattimainen haltuunotto ja hoitaminen vahvistavat alueen mainetta suurten investointihankkeiden toteutusalueena. Asukkaille ja yrityksille suunnattujen palvelujen parempi konseptointi sekä tehokas ja selkeä tarjonta ovat keinoja, joilla varmistetaan suurhankkeiden menestyksekäs toteuttaminen. Osana valmistautumistoimenpiteitä on yhteistyössä naapuriseutukuntien kanssa työstetty Hanhikivi-opas, johon on koottu tarvittavaa tietoa alueen toimintaympäristöstä ja yhteistyötahoista alueelle saapuville toimijoille. Lisää aiheesta löytyy osiosta alueen valmistautuminen.

This website is partially funded by: