Samarbetsnätverk

Nätverksarbetet är en central del av Brahestadsregionens företagstjänsters verksamhet. Genom vårt nätverksarbete kan vi snabbt och lätt erbjuda bästa möjliga expertis enligt den så kallade ” one stop shop”-principen. Brahestadsregionens företagstjänster ingår också i det riksomfattande nätverket SEKES.

Brahestadsregionens företagstjänster har tecknat ett företagstjänsteavtal med regionens centrala företagsrådgivningsorgan. Syftet med avtalet är att fördjupa samarbetet mellan centrala tjänsteorganisationer inom företags- och näringsverksamheten.

För företagarna innebär detta bättre och snabbare service. När en företagare kontaktar företagstjänsterna hänvisas han vid behov till den bästa experten.

Avtalet omfattar till exempel rådgivning i samband med EU-projekt, skatterådgivning, internationaliseringstjänster, arbetsgivartjänster, finansiering och utbildning.

Avtalsparterna i samtjänsteavtalet är:

Finnvera Abp
Floddalarnas skattebyrå
Nouseva Rannikkoseutu Ry
Uleåborgsregionens yrkeshögskola
ELY-centralen i Norra Österbotten
ProAgria Uleåborgs landsbygdscentral
Brahestads vuxenutbildningscentral
Uleåborgs handelskammaravdelning
Brahestads utbildningssamkommun
Brahestads borgar- och handelsskola
Brahestadsregionens utvecklingscentral
Brahestadsregionens arbets- och näringsbyrå

MER INFORMATION:
Pasi Pitkänen (på finska och engelska)
näringsdirektör
tfn +358 40 135 6750
pasi.pitkanen(at)raahe.fi