Internationaliseringstjänster för företag i Brahestadsregionen


Brahestadsregionens företagstjänsters internationaliseringstjänster stöder verksamhetstillväxten hos regionens företag i framför allt Barentsområdet, som innefattar norra Sverige, norra Norge och nordvästra Ryssland.
För att utveckla den internationella verksamheten erbjuder vi tjänster baserat på företagets behov i anknytning till Barents och även andra marknadsområden, till exempel Skandinavien och Centraleuropa. Internationaliseringsutvärderingar, marknadsutredningar, beskattning vid internationell handel och lagstiftningskonsultation är exempel på konkreta tjänsteformer.
Tjänsterna som BRFT:s personal erbjuder är kostnadsfria för företag. Regionens små och medelstora företag kan även ta hjälp av externa experter på internationell affärsverksamhet som valts ut genom konkurrensförfarande. Med hjälp av projekt kan vi stödja små och medelstora företag med högst 50 % av expertkostnaderna när de köper tjänster från experter som valts ut genom konkurrensförfarande i projektet.

För företag som vill internationalisera sig anordnas efter behov även informationssnuttar samt internationaliseringsseminarier inom olika ämnesområden, företagsbesök utomlands, deltagande på mässor samt andra aktiviteter som stöder internationaliseringen.
Företags-Finlands internationaliseringstjänster– information och länkar till företag som siktar på en internationell marknad

Mer information:

Hillevi Ylitorvi
Internationaliseringschef
tfn +358 40 830 3185
hillevi.ylitorvi(at)raahe.fi