IKT


IKT-branschen har länge varit en av de centrala branscherna i Brahestadsregionens näringsliv, och Brahestadsregionens företagstjänster har alltid haft en central roll i utvecklingen av den, naturligtvis i samarbete med andra aktörer i regionen.

IKT-branschen utvecklas i kunskapsklustret Softpolis, som är ett branschkluster bestående av Brahestadsregionens IKT-företag, läroanstalter, forskningsenheter och utvecklingsorganisationer.

Softpolis utvecklar IKT-branschen genom att erbjuda forsknings- och utvecklingstjänster på internationell toppnivå, kvalitativa och mångsidiga utbildningstjänster samt naturligtvis lokaltjänster för varje skede av företagets livscykel.