Palveluja ja verkostoja yksin- ja mikroyrittäjille

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanke kokoaa yksin- ja mikroyrittäjien yritystoiminnan tueksi uudentyyppisen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuuden. Hanke kehittää yrittäjyysmyönteistä kulttuuria ja yrittäjyyttä tukevia verkostoja.

Hankkeeseen otetaan mukaan yksin- ja mikroyrittäjiä kokeilemaan, kehittämään ja tuotteistamaan sähköisiä palveluja ja mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuutta. Hanke tukee liiketoiminnan kestävää kasvua ja uudistumista.
Mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus

Uudet yrittäjien liiketoimintavalmiuksia tukevat palvelut:

•Palveluiden joustavuus 24/7
•Yksinyrittäjien yhteistyön aktivointi ja yhteisöllinen toiminta
•Uudet tiedonvälitysmenetelmät ja sisältö (yrittäjyyspolut)
•Yrityspalvelujen näkyvyys ja mahdollisuudet tulevaisuuden yrittäjille
•Yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden vertaisverkosto

Uudet sähköiset palvelut:

•Kasvun hallinta
•Digivalmiudet
•Yrittävän kulttuurin kypsyysmalli


SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hanke:

Hankkeen nimi: SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri (A74362)

Toimintakausi: 1.8.2018 – 31.12.2020

Hankehallinnointi: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Osatoteuttajat: Raahen seudun yrityspalvelut, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Hankebudjetti: 967 081 €, josta EAKR-rahoitusosuus 676 960 €

www.rsyp.fi

www.microentre.fi

Lisätietoa:

Riitta Palosaari
p. 040 8303198
riitta.palosaari@raahe.fi

Kai Hänninen
p.040 574 7951
kai.hanninen@oulu.fi