Rekry -hankkeen kuvaus

Yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä ja kasvun varmistamisessa osaavan henkilöstön saatavuus on avainasemassa. Ylivieskan ja Raahen seutukunnissa työnantajien tukena toimii alueellinen rekrytointihanke.

Hankkeen tavoitteena on ammattitaitoisen työntekijäsaannin varmistaminen, yhteistyössä työnantajien, TE-toimistojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen merkitys korostuu erityisesti työntekijöiden eläköitymisen ja alueen suurhankkeiden myötä.

Rekrytointihanke tarjoaa:

  • monipuolista asiantuntija-apua rekrytointitilanteisiin,
  • keinoja ja kanavia alueen työnantajien ja työpaikkojen markkinointiin eri kohderyhmille,
  • apua rekrytointi- ja henkilöstövuokrauskumppanien arviointiin ja valintaan sekä
  • tukea kansainvälisen työvoimahankinnan edistämiseen.

Rekrytointihanke kartoittaa alueen yritysten työntekijätarpeet ja vie ne hankkeen yhteismarkkinoinnin piiriin. Hanke markkinoi työpaikkoja yleisesti mm. alueen työnhakijoille, paluumuuttajille, opiskelijoille sekä tarvittaessa tarkasti kohdistaen eri alojen osaajille. Hankkeen aikana kehitetään työkaluja paluumuuton edistämiseksi ja eri työntekijäryhmien tavoittamiseksi.

Kilpailu osaajista eri alueiden välillä kiihtyy – Rekrytointihanke kehittää yhdessä alueen yritysten ja kumppanien kanssa keinot menestyä kiihtyvässä kilpailussa.


Hankkeen kokonaistoteutusaika on 1.2.2011 -31.8.2014 ja Raahe on mukana 1.2.2013-31.8.2014.

Hanke on päättynyt 31.8.2014.

""""""
""""
""