Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hankkeella edistetään Pohjois-Pohjanmaan alueellisten materiaalivirtojen tehokkaampaa ja kestävämpää hyödyntämistä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alueen luonnonvarojen ja muiden materiaalien käytöstä sekä tunnistaa mahdollisuudet tehostaa resurssien käyttöä, lisätä myönteisiä vaikutuksia talouteen sekä vähentää materiaalien käytön ympäristövaikutuksia. Alueellisten kokonaistarkastelujen ohella tarkastellaan erikseen energiatoimialaa ja kahta case-hanketta.

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista:

Työpaketti 1: Aluetalouden nykytilan kuvaus sekä materiaalitaseet

  • Pohjois-Pohjanmaan aluetaluden nytytila ja materiaalitase, resurssitehokkutta kuvaavat tunnusluvut, merittävimmät materiaalien käytön tehostamisen mahdollisuudet.
  • Raahen seudun sekä Oulun Eteäisen alueen aluetalouden nykytila ja materiaalitaseet.

Työpaketti 2: Resurssivirtamallin pilotointi - energiatoimialalla tapahtuvien muutosten vaikutusten mallintaminen koko maakunnan tasolla

  • Uuden energiatuotannon vaikutukst alueellisiin resurssivirtoihin koko maakunnan alueella (mm. tuulivoima, muu uusiutuvan energian hajautettu ja keskitetty hyödyntäminen, muutokset polttoaineiden käytössä) - muutosten ennakointi ja vaikutukset.

Työpaketti 3: Yksityiskohtaiset tarkastelut kahden case-hankkeen osalta

  • Ydinvoimalahankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoitus ja vaikutukset.
  • Noin 10 voimalan tuulipuistohankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoittaminen ja vaikutukset.

Hankeen tuloksena ovat selvitykset Pohjois-Pohjanmaan alueellisista materiaalivirroista, Raahen seudun / Oulun Eteläisen alueen materiaalivirroista sekä uuden energiatuotannon vaikutuksista alueellisiin resurssivirtoihin.

Hankkeen kesto on 1.2.2017-30.6.2018 ja sille on myönnetty rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta. Muita hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, BusinessOulu, Ylivieskan seutukuntayhdistys, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. sekä Haapavesi-Siikalatvan kehittämiskeskus.

Hankebudjetti: 143 830 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 100 681 €.

Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana Raahen seudun yrityspalvelut.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisia resurssivirtoja koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen laativat Ramboll Finland Oy ja Luonnonvarakeskus. Selvitys ja loppuseminaarin 11.4.2018 esitysaineisto oheisesta linkistä:

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/pohjois-pohjanmaan_alueelliset_resurssivirrat

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Tuomas Kallio
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 040 3457047

Projektiasiantuntija
Petri Merisaari
etunimi.sukunimi@raahe.fi
p. 040 5891270