Mikroyritysten kasvualusta -hanke

Mikroyritysten (alle 10 henkilöä) merkitystä ei tunneta riittävästi, vaikka ne muodostavat 93,4 % Suomen yrityskannasta. Mikroyrityksiä koskevaa tietoa ja tekoja tarvitaan lisää yritystoiminnan esteiden purkamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi. Oulun Eteläisen alueella käynnistynyt Mikroyritysten kasvualusta -hankkeessa kehitetään tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi. Mikroyritykset ohjaavat hankkeen kautta ensimäistä kertaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa alueella, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Hakkeessa ovat mukana Raahen seutukunta ja Oulun Eteläisen alueen seutukunnat.

Mitä yritys saa?

Paikan hankkeen organisoimassa mikroyritysten yhdinryhmässä, joka

 • Kokoontuu kiertävällä periaatteella ydinryhmään kuuluvien yritysten tiloissa silloin, kun se on mahdollista ja yritysten niin halutessa. Tilat vuokrataan hankkeen nimissä kunkin tapaamisen isäntäyritykseltä. Tapaamisiin osallistuville maksetaan valtion matkustussäännön mukaiset kilometrikorvaukset.
 • Hyödyntää vertaistukea, sparrausta ja kehittämisideoita ydinryhmän aktiivisilta yrittäjiltä ja muila hankeeseen osallistuvilta toimijoilta.
 • Kehittää omaa liiketoimintaa osallistumalla toimintansa kannalta hyödyllisiksi katsomiinsa kasvua ja kansainvälistymistä edistäviin rohkeisiin kokeiluihin. Nämä kohdistuvat erityisesti liiketoimintamalleihin, sähköisen liiketoiminnan ratkaisuihin ja kustannustehokkaisiin kansainvälisen liiketoiminnan keinoihin. Näitä vertaillaan ja tuodaan esille onnistuneiden käytännön yritysesimerkein.
 • Ohjaa hankkeessa laajemmin toteutettavia tutkimus-, kehitys- ja koulutuskokeiluja ja toimenpiteitä (kehitysehdotukset, arviointi ja palaute) ja on oikeutettu ensisijaisena hyödyntämään näistä.
 • Ohjaa Oulun Eteläisen alueelle kaavaillun mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen toiminnan valmistelua.
 • Suuntaa merkittävän kokoluokan alueellista resurssia (n. 990 000 €) mikroyritysten hyväksi.

Positiivista näkyvyyttä mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjien joukossa

 • Kohdennetut yritysartikkelit laajaa näkyvyyttä tuottavissa lehdissä.
 • Näkyvyyttä hankkeen järjestämässä toiminnassa ja tapahtumissa.
 • Näkyvyyttä hankkeen verkkosivujen ja monipuolisen verkkoviestinnän kautta.

Vahvan verkoston

 • Uusia asiakkuuksia ja verkostoja ydinryhmän aktiivisten yritysten kautta.
 • Hankkeen kautta rakennettava kansainvälinen verkosto.
 • Ennakkotietoa ja osallistumisoikeus ydinryhmän aloitteesta totetutettaviin seminaareihin, koulutuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Mitä toivomme yritykseltä?

 • Halua liiketoiminnan kehittämiseen ja aktiivista osallistumista ydinryhmän tapaamisiin ja toimintaan (yrityksen mahdollisuuksien mukaan).
 • Kiinnostusta mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen Raahen seutukunnan alueella sekä halua vaikuttaa yrittämisen esteiden julkiseen keskusteluun nostamiseen sekä niiden purkamiseen sekä alueellisella että kansallisella tasolla.
 • Hankkeen toteuttamisen mahdollistamiseksi ydinryhmän yritykset osallistuvat 300 eurolla hankkeen kokonaiskustannuksiin kolmen toimintavuoden ajan.

Raahen seutudn ydinryhmässä on mukana 24 mikroyritystä: Raahe 12 kpl, Siikajoki 8 kpl ja Pyhäjoki 4 kpl.
Mukana olevat yritykset:
IdeJaana, Pyhäjoki
Raahen Ruiskuhuone Oy, Raahe
Jokirannan Takomo Ky, Siikajoki
Raahen Talonhoito Oy, Raahe
Jospi Oy, Raahe
Raahen Teräsrakenne Oy, Raahe
Kulkukoira Oy, Pyhäjoki
Rannikon Tarvike Oy, Raahe
Kuntoparkki Oy, Raahe
ResComi Oy, Raahe
Maatilayritys Aaro Kanniala, Siikajoki
Ruukin Turvallisuuspalvelut, Siikajoki
Naturcom Oy, Siikajoki
Ruukki Forest Oy, Siikajoki
Niemelän Hevospalvelu, Siikajoki
Svapa Oy, Raahe
Niinimaa MT, Siikajoki
Särkän Perennataimisto Ky, Raahe
Noppa Ravintolat, Pyhäjoki
Teollisuus Tasanto Oy, Raahe
Pyhäjoen Puu, Pyhäjoki
Törmälän Tila, Siikajoki
Päiväkoti Ilopirpana, Raahe
Villa Sinipursi, Raahe

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä Facebookissa