Laivuri-hanke

Laivuri on Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen hallinnoima ja Raahen seudun yrityspalvelujen toteuttama hanke, joka tarjoaa palveluja yritystoimintaa suunnitteleville sekä toimintaansa kehittäville ja kansainvälistyville yrityksille.


Hanke koostuu kahdesta toiminnallisesta työpaketista. Ensimmäisessä työpaketissa painopistealueena on yritysten prosessien, liiketoiminnan- ja palveluinnovaatioiden edistäminen erityisesti kaupan- ja palvelualalla. Työpaketin perimmäisenä tavoitteena on edesauttaa yritysten syntymistä ja kehittymistä toimialasta riippumatta.


Toisessa työpaketissa tavoitteena on yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen sekä invest in -toiminnan edistäminen. Hankkeen kautta seutukunnan yrityksillä on mahdollisuus saada neuvoja ja käytännön apua yrityskohtaisten kehitystarpeiden määrittämiseen ja kehittämisvaihtoehtojen suunnitteluun.


Työpaketteihin liittyvien palvelujen lisäksi hankkeella järjestetään seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisten aiheiden ympärille sekä edistetään yritysten kansainvälistymistä muiden muassa järjestämällä yritysryhmille kohdemarkkina-alueille suuntautuvia fact finding -matkoja ja matchmaking -tapaamisia. Matkoilta haetaan hyödyllistä tietoa sekä suoria kontakteja mahdollisia kauppakumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja varten.


Laivuri-hanke mahdollistaa myös ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen hankinnan yritysten erilaisiin kehittämistarpeisiin. Asiantuntijapalveluissa yritysten omavastuuosuus on 50 prosenttia ja maksimi-tukisumma 4000 euroa yritystä kohden. Reunaehtona on se, että asiantuntija hankitaan kahden tai useamman yrityksen käyttöön. Hankehenkilökunnan toimesta tarjottavat palvelut ovat maksuttomia.


Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2013 -31.12.2014

Yhteystiedot:

Jussi Kemilä
projektipäällikkö
jussi.kemila(at)raahe.fi
p. 040 830 3018

Hillevi Ylitorvi
kansainvälistymispäällikkö
hillevi.ylitorvi(at)raahe.fi
p. 040 830 3185