Hanhikivi -jatkoyhteyshanke

Julkisen sektorin valmistautumista jatketaan Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa 1.5.2015-31.12.2017. Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy palvelukeskuksen toimintojen suunnitteluun. Palvelukeskus on suunnitteilla Hanhikivenniemelle majoituskylän yhteyteen. Hankkeen koordinoimana eri tahojen yhteistyönä kehitetään palvelukeskuksen toimintoja siten, että rakennustyömaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistreiden piiriin (vastaanoton palvelut). Palvelukeskuksen toimintaprosessien kehittämiseen osallistuvat Fennovoiman, laitostoimittajan sekä pääurakoitsijoiden edustajia, viranomaisten edustajia sekä kunnan palvelujen edustaja.

Jatkoyhteyshankeessa kehitetään edelleen vuoden 2015 alussa julkaistujen alueellisten Infopankki.fi - sivustojen sisältöjä (työkalu mm. kotouttamiseen liittyen), vastaamaan yhä paremmin työperäisen maahanmuuton tarpeita, yhteistyössä hakealueen yritysten ja niiden ulkomaisten työntekijöiden sekä Infopankki.fi -toimituksen (Helsingin kaupunki) kanssa.

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa osallistutaan myös aluella käynnissä olevaan verkostoyhteistyöhön ympäröivien kuntien ja seutukuntien kanssa, Hanhikivi-kokonaisuuteen liittyen. Hanhikivi -jatkoyhteyshankkeessa tehdään myös koko hankealuetta kattavaa ja alueelle saapuville yrityksille ja työntekijöille kohdennettua viestintää sekä sähköisten ja painetun materiaalin muodossa (mm. suurhankesivuston sekä Hanhikivi-oppaan päivittäminen).

Hanhikivi-jatkoyhteyshanketta toteuttaa hanketta hallinnoiva Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen lisäksi Pyhäjoen kunta. Toteuttajatahojen lisäksi osarahoittajina hankkeessa ovat mukana BusinessOulu, Kempeleen kunta, Limingan kunta, Ylivieskan seutukuntayhdistys sekä Kalajoen kaupunki. Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja rahoittajaviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa alueiden valmistautumisesta suurhankesivustolta.

Hanhikivi-yhteyshankkeessa työskentelee päätoimisesti kaksi henkilöä.

Hankkeen toimintakausi: 1.5.2015 - 31.12.2017

Hankehallinnointi: Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

Osatoteuttaja: Pyhäjoen kunta

Hankebudjetti: 472 320 euroa, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 330 624 euroa

Yhteystiedot

Hillevi Ylitorvi
kansainvälistymispäällikkö
hillevi.ylitorvi(at)raahe.fi
p. 040 830 3185