EU-raha suunnattuna seutukunnan elinkeinoelämän tarpeisiin

Projektitoiminta on tärkeä osa alueellista kehittämistoimintaa. Suuri osa EU:n alueiden, työllisyyden ja elinkeinojen kehittämiseen tarkoitetusta tuesta kanavoidaan alueen elinkeinoelämän ja yritysten kehittämiseen projektitoiminnan kautta. Projekteilla edistetään yritystoiminnan ja palveluiden kehittämistä sekä organisaatioiden omia sisäisiä kehittämisprosesseja. Raahen seudun yrityspalvelut kehittää jatkuvasti osaamistaan projektityöhön liittyen. Projektitoiminta on erilaisten kehityshankkeiden suunnittelua, toteutusta, hallinnointia ja rahoituksen hankintaa. Projektitoiminnan pohjana ovat asiakkaiden eli seutukunnan yritysten ja yrittäjien tarpeet. Hankkeet toimivat siten ”työkaluina”, joiden avulla saadaan resurssit kulloiseenkin kehittämistoimenpiteeseen. Projektien avulla voidaan tehdä täsmällisesti kohdennettua kehittämistyötä ajankohtaisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Organisaation omien kehityshankkeiden toteuttamisesta, seurannasta, raportoinnista ja toimeenpanosta vastaa yleensä Raahen seudun yrityspalvelut, ellei projektin aihealueesta johtuen ole sovittu muuta menettelyä.